ROZGŁOŚNIA RADIOWA REZONANS#

Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o.

ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec

Sąd Rejonowy w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000139393

NIP 644-100-42-20

REGON 272262700
Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł

Kontakt:

Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o.

ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec

Tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

rozglosniaradiowarezonans.pl

Udziałowcy:

Radio Eska S.A., Uniwersytet Śląski, Gmina Sosnowiec

Rada Nadzorcza: Mariusz Szuster, Skołucka Agnieszka, Janusz Woźniak
Zarząd: Paweł Szaniawski, Krzysztof Habirek

 Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. jest nadawcą programu:

  • Radio Eska Śląsk 99,1 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Arkadiusz Chęciński, Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.